3 Φεβρουαρίου, 2023

Το καλύτερο training είναι αυτό που δε χρειάζεται να γίνει

Εκτιμάται ότι το 2022 περισσότερες από 50.000 θέσεις στον κλάδο της φιλοξενίας έμειναν ακάλυπτες,αριθμός που αναμένεται Να διπλασιαστεί το 2023. Φυσικό επόμενο είναι μία ξενοδοχειακή επιχείρηση προκειμένου να καλύψει αυτά τα κενά να στραφεί και σε άτομα τα οποία δεν προέρχονται από τον ξενοδοχειακό κλάδο, ειδικά στις πιο entry-level θέσεις.
20 Νοεμβρίου, 2022

Γιατί Cloud PMS αντί για εγκατάσταση σε υπολογιστή;

Όταν αναφερόμαστε σε cloud πρόγραμμα και στην συγκεκριμένη περίπτωση σε cloud PMS εννοούμε ότι η εγκατάσταση αυτού του προγράμματος γίνεται σε server και όχι σε προσωπικό υπολογιστή.