Terms and Conditions

Όροι & Προϋποθέσεις

Oι Όροι Παροχής Υπηρεσίας αφορούν μία συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (τον «Χρήστη», «Ξενοδόχο») και τη GuestSmart, («Hotelist», «εμείς», ή «εμάς»). Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν τις πληροφορίες και τις κρατήσεις τους παρέχοντας διάφορα εργαλεία όπως διαχείριση τρίτων καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων, σύστημα κρατήσεων, διαχείριση πελατολογίου, διαχείριση κρατήσεων, εργαλεία ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων δικτύωσης, λογιστικά γραφήματα και έκδοση παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις, αποδείξεις είσπραξης). Παρακάτω, θα διατυπώσουμε τους κανόνες που διέπουν την λειτουργία της εφαρμογής μας. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία όσον αφορά τους συγκεκριμένους όρους & προϋποθέσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email είτε τηλεφωνικώς. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η χρήση του Hotelist σημαίνει την αποδοχή όλων των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, την Πολιτική Απορρήτου και τις λοιπές νομικές ανακοινώσεις που μπορεί να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας.

1. Περιεχόμενο των προϊόντων και των υπηρεσιών

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην Εφαρμογή, και όλο το υλικό και οι  υπηρεσίες που παρέχονται από ή μέσω της GuestSmart, τις θυγατρικές, τους υπαλλήλους, τους διαμεσολαβητές, τους μεσάζοντες ή άλλων εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, το λογισμικό, όλα τα ενημερωτικά κείμενα, τεκμηρίωση του λογισμικού, το σχεδιασμό και το «look and feel», διάταξη, φωτογραφίες, εικαστικά, ήχο, βίντεο, μηνύματα, άμεσα μηνύματα, το σχεδιασμό και τις λειτουργίες, τα αρχεία, έγγραφα, εικόνες, ή άλλων υλικών, είτε αυτά αναρτώνται δημοσίως, είτε μεταβιβάζονται ιδιωτικά, καθώς και όλα τα παράγωγα έργων αυτών (συλλογικά, τα «Υλικά»), ανήκουν αποκλειστικά στην GuestSmart ή σε άλλους που έχουν αποκτήσει άδεια για το υλικό ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, και προστατεύονται από το νόμο και πιο συγκεκριμένα από τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής νόμους ιδιοκτησίας. Όλα τα εμπορικά σήματα του Hotelist και των υπηρεσιών, λογότυπα και σλόγκαν ανήκουν και αποτελούν ιδιοκτησία της GuestSmart. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, σλόγκαν ανήκουν αποκλειστικά και αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, τίποτα δεν πρέπει να παρερμηνευθεί και να θεωρηθεί ότι παραχωρείται οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, υπηρεσία, λογότυπο, φράση ή σλόγκαν, που εμφανίζονται στη σελίδα Hotelist χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας ή τη ρητή έγγραφη άδεια των εν λόγω τρίτων που μπορεί να κατέχουν το εμπορικό σήμα, υπηρεσία, λογότυπο, σλόγκαν ή ετικέτα.

2. Τα δικαιώματα της GuestSmart

Σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, η GuestSmart σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης των Υλικών, μέσω μιας αναφοράς ταυτοποίησης χρήστη που παρέχεται από τo Hotelist («ID Χρήστη») σε κάποιο βαθμό, και αυτό ισχύει μέχρι το σημείο που σας παρέχεται πρόσβαση και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Αυτή η άδεια χρήσης σε καμία περίπτωση δεν σας δίνει την άδεια, και συμφωνείτε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να μην: αποθηκεύσετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, τροποποιήσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μοιραστείτε, μεταφράσετε, αποκαλύψετε, νοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, διανέμετε, μεταφέρετε, μεταδώσετε, προβάλλετε, ανακατασκευάσετε, κάνετε αντίστροφη συναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση ή με οποιονδήποτε τρόπο επιχειρήσετε να ανακαλύψετε τον κώδικα προγραμματισμού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα χρησιμοποιείτε μέσα ή με τα Υλικά εκτός από τον τρόπο που σας επιτρέπεται μέσω της παρούσας Συμφωνίας.  Δεν σας επιτρέπεται να πουλήσετε, εκχωρήσετε, παραχωρήσετε εγγυήσεις ή να προσπαθήσετε να μεταφέρετε οποιοδήποτε δικαίωμα στα Υλικά, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα βασισμένα ή που με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλεύονται εμπορικά τη χρήση των Υλικών, ολικώς ή εν μέρει, εκτός από εκείνα που επιτρέπονται μέσω της παρούσας Συμφωνίας. Οποιαδήποτε χρήση των Υλικών για σκοπούς άλλους από εκείνους που δηλώνονται ρητά εδώ, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση μας ή την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των δικαιοπάροχων μας, αναλόγως την περίπτωση, απαγορεύεται αυστηρά.

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε ένα αναγνωριστικό χρήστη (User ID) για κάθε λογαριασμό σας έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στα Υλικά μέσω της Εφαρμογής μας. Συμφωνείτε να δώσετε πλήρη, αληθή και ακριβή στοιχεία όταν δημιουργείτε το λογαριασμό σας και έχετε την υποχρέωση να ενημερώνετε τακτικά αυτές τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που αρνηθείτε ή αδυνατείτε να το κάνετε, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του λογαριασμού και την απώλεια των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε επίσης (α) να μην παρέχετε τα στοιχεία χρήστη σε όποιον δεν είναι υπάλληλός σας, και (β) να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σας είναι πλήρως ενημερωμένα και έχουν συμφωνήσει εγγράφως να συμμορφωθούν με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

3. Οι δικές σας ευθύνες

Η GuestSmart δεν είναι υπεύθυνη για το Περιεχόμενο σας καθώς είστε αποκλειστικά και νομικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, λογισμικά, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, εικαστικά, βίντεο, μηνύματα ή οποιοδήποτε υλικό έχει φορτωθεί, ταχυδρομηθεί ή αποθηκευτεί σε σχέση με τη χρήση ων Υπηρεσιών («Περιεχόμενο»). Με την παρούσα Συμφωνία παρέχετε στη GuestSmart μία παγκόσμια, royalty-free, μη αποκλειστική άδεια να φιλοξενήσει και να χρησιμοποιήσει το «Περιεχόμενο» προκειμένου να σας παρέχει τις Υπηρεσίες της, και με την παρούσα Συμφωνία δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να μας χορηγήσετε μια τέτοια άδεια. Έχετε την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε τύπο Περιεχομένου που μπορεί να χαθεί ή να μην μπορεί να ανακτηθεί μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αποθηκεύετε το Περιεχόμενο σας σε τακτική βάση.

Η GuestSmart δεν έχει την ευθύνη εισαγωγής πληροφοριών δωματίων, κρατήσεων, τιμών, διαθεσιμότητας, ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου πέρα από την αρχική εγκατάσταση του λογαριασμού σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες σας, και την εισαγωγή τους.

4. Η παρακολούθηση των στοιχείων που παρέχετε.

Η GuestSmart διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί το περιεχόμενο στην Εφαρμογή ή σε ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Μπορούμε να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε πληροφορία αναγκαία ή κατάλληλη για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας, να προστατέψουμε τη GuestSmart, το Hotelist ή τους πελάτες του, ή τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών. Η GuestSmart, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει, να διαγράψει ή να σας ζητήσει να αφαιρέσετε, οποιοδήποτε περιεχόμενο, ολοκληρωτικά ή εν μέρει, εάν θεωρηθεί προσβλητικό, ανήθικο, ακατάλληλο, ή παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία. Η GuestSmart μπορεί, κατά την κρίση της, να σας ζητήσει επίσης να προστατεύσετε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου σας με κωδικό πρόσβασης. Αν η GuestSmart έχει ζητήσει να δημιουργηθεί ή έχει δημιουργηθεί κωδικός για το Hotelist, δεν σας επιτρέπεται να δημοσιεύσετε τον κωδικό πρόσβασης ή παρόμοιες πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο περιορίζει την αποτελεσματικότητα του κωδικού αυτού. Αν η GuestSmart σας ζητήσει να δημιουργήσετε κωδικό για οποιοδήποτε περιεχόμενο και αυτό δεν γίνει άμεσα, η GuestSmart διατηρεί το δικαίωμα να (α) δημιουργήσει μόνη της κωδικό πρόσβασης για το Περιεχόμενο, ή ακόμα και (β) να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία.

5. Δικαίωμα για την πρόσβαση μας σε άλλους λογαριασμούς & υπηρεσίες

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες , μπορεί να σας ζητηθεί να  δώσετε πρόσβαση ή να παρέχετε πληροφορίες χρήστη και κωδικό πρόσβασης για λογαριασμούς ή υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε μέσω τρίτων παρόχων. Όταν μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες ή μας δώσετε πρόσβαση σε λογαριασμούς τρίτων, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις απαιτούμενες συμβάσεις και νομικά δικαιώματα για να μας δώσετε πρόσβαση, τις πληροφορίες σύνδεσης και τους κωδικούς πρόσβασης.

6. Σχόλια

Όλες οι ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σε εμάς («Σχόλια») δεν θεωρούνται εμπιστευτικά και με το παρόν μας παρέχετε μία παγκόσμια, μόνιμη, μη ανακαλούμενη άδεια να αναπαράγουμε, προβάλλουμε, επεξεργαστούμε, αλλάξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τέτοια Σχόλια, με τρόπο που θεωρούμε κατάλληλο, για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς ή ακόμη και μη εμπορικούς σκοπούς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

7. Περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα Υλικά παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία σας, μπορείτε να ειδοποιήσετε και να ισχυριστείτε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων στον αρμόδιο υπάλληλό μας που ασχολείται με τα παράπονα περί πνευματικών δικαιωμάτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Όροι χρήσης της GuestSmart.

Συμφωνείτε πλήρως στα ακόλουθα:

1. Βεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών.

2. Θα εξασφαλίσετε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας θα είναι έγκυρη ανά πάσα στιγμή και θα κρατήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας αληθή, ακριβή και ενημερωμένα.

3. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή τα Υλικά για τυχόν παράνομους σκοπούς ή για άσκηση παράνομης δραστηριότητας όπως απάτη, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος ή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή τα Υλικά για να παρουσιαστείτε ως άλλο πρόσωπο.

5. Δεν θα υπονοήσετε ή ισχυριστείτε, άμεσα ή έμμεσα, ότι συνδέεστε ή ότι είστε εξουσιοδοτημένοι από τη GuestSmart χωρίς την έγγραφη άδεια μας.

6. Δεν επιτρέπεται η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (επίσης γνωστή ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή spam), είτε μέσω του Hotelist, είτε προκειμένου να προωθήσετε κάποια σελίδα που χτίστηκε πάνω στην Ιστοσελίδα μας.

7. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να αποστείλετε, να μεταφέρετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να κάνετε διαθέσιμο περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς (worms, Trojan) ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που διακόπτουν, καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή των Υλικών ή μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα οποιουδήποτε χρήστη του Hotelist να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

8. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων. Οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής συσκευής μόνο μέσω μη- αυτοματοποιημένων μεθόδων.

9. Δεν επιτρέπετε να στείλετε μηνύματα μέσω των Υπηρεσιών, τα οποία δεν αναγνωρίζουν τον αποστολέα και δεν επιτρέπεται να αλλάξετε την προέλευση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή δημοσιεύσεων.

10. Δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασης, να αφήνετε οποιονδήποτε άλλον να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή να κάνετε οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή η επίτευξη πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή τα Υλικά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τα μέσα που σας παρέχονται από τo Hotelist.

11. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια ή η πραγματική παράκαμψη οποιουδήποτε στοιχείου ασφαλείας περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες ή τα Υλικά του Hotelist.

12. Δεν έχετε το δικαίωμα να επιχειρήσετε ή να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμβαίνει άμεσα ή έμμεση στην καλή λειτουργία ή θέτει εμπόδιο στην υποδομή του Hotelist.

13. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση Περιεχομένου ή συνδέσμων για περιεχόμενο, το οποίο είναι:

 • Πορνογραφικό, σεξουαλικό ή βίαιο.
 • Παράνομο (συμπεριλαμβανομένου υλικού που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή περιεχόμενο κάποιου άλλου).
 • Πολύ πιθανό να προκαλέσει βλάβη ή θα μπορούσα εύλογα να θεωρηθεί ως δυσφημιστικό ή συκοφαντικό.
 • Παραβιάζει την ιδιωτική ζωή.

14. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση ανεπιθύμητου περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται αυτόματα και/ ή περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την επισκεψιμότητα σε τρίτες σελίδες ή για καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης ή για περαιτέρω παράνομες πράξεις (όπως για παράδειγμα phishing), ή για να παραπλανήσει τους αποδέκτες ως την πηγή του (όπως spoofing).

15. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η χώρα κατοικία σας είναι η ίδια με τη διεύθυνση χρέωσης.

9.  Χρεώσεις

1. Μπορείτε να συμφωνήσετε σε συμβόλαιο 12, 6 ή 3 μηνών με τη GuestSmart.

2. Μπορείτε να αναβαθμίσετε ή να υποβαθμίσετε τη σύμβαση σας με οποιαδήποτε άλλη προσφέρει η GuestSmart κατά τη διάρκεια ισχύος της εν ενεργεία σύμβασής σας. Στην περίπτωση υποβάθμισης, θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη περίοδο συνδρομής.

3. Μόνο οι Υπηρεσίες και οι Λειτουργίες που αναφέρονται ως “δωρεάν” ή “χωρίς χρέωση” προσφέρονται δωρεάν. Η GuestSmart δεν οφείλει να παρέχει δωρεάν υποστήριξη σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του Hotelist. Όλες οι υπόλοιπες εφαρμογές, λειτουργίες και η υποστήριξη που παρέχεται από τη GuestSmart και τους συνεργάτες της, προσφέρονται σύμφωνα με τις χρεώσεις που αναφέρονται για κάθε υπηρεσία στην Ιστοσελίδα (Τιμές) και είστε υπεύθυνοι για αυτές.

4. Αν έχετε γραφτεί για δοκιμαστική χρήση των Υπηρεσιών (Δοκιμαστική Περίοδος), θα πρέπει κατά την περίοδο αυτή να αποφασίσετε αν θα αγοράσετε τις υπηρεσίες. Μετά τη χρήση των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, αν αποφασίσετε να μην αγοράσετε την πλήρη έκδοση των Υπηρεσιών, δεν θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση ή να ανακτήσετε οποιοδήποτε από τα δεδομένα έχετε προσθέσει ή δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

10. Φόροι

Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλους τους φόρους και τα τέλη πάσης φύσεως που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί των πωλήσεων που σχετίζονται με την αγορά ή την πώληση Εμπορικών Προιόντων. Εκτός από τη συλλογή του Ευρωπαικού ΦΠΑ και την καταβολή του στην ΕΕ, η GuestSmart δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φόρους ή άλλα τέλη που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με ή σε σχέση με τα Εμπορικά Προϊόντα. Σε περιπτώσεις αγοράς ή πώλησης Εμπορικών Προιόντων, είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε εάν θα εφαρμόζετε ή όχι φόρους επί των πωλήσεων σε μια συναλλαγή και να συλλέξετε τα αρχεία και να τα παραπέμψετε στην αρμόδια αρχή. Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για όλους τους φόρους και τέλη πάσης φύσεως που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί των πωλήσεων που σχετίζονται με την αγορά ή την πώληση των Εμπορικών Προϊόντων. Ο ΦΠΑ χρεώνεται ανάλογα με την περίπτωση.

11. Ανεπαρκείς Πληροφορίες, Σφάλματα Δεδομένων

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και καταλληλότητα των δεδομένων και του περιεχομένου στην Εφαρμογή Hotelist και την ιστοσελίδα σας- το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά υπολογισμό φόρων, τιμολόγηση και περιγραφή των προϊόντων, λοιπές χρεώσεις, στοιχεία και email επικοινωνίας και την ηλεκτρονική επεξεργασία των πληρωμών. Η GuestSmart δεν θεωρείται υπεύθυνη για ανακριβείς πληροφορίες ή ενδεχόμενες ζημιές, που προκαλούνται από ανακριβή στοιχεία. Η GuestSmart δεν υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφα των αρχείων ή εγγράφων που αποστέλλονται από εσάς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των εν λόγω δεδομένων.

12. Όροι τερματισμού

 • Οι υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπούν μονομερώς από εμάς, χωρίς αιτία, ανά πάσα στιγμή.
 • Οι υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπούν μονομερώς από εσάς, χωρίς αιτία, ακολουθώντας τις διαδικασίες ακύρωσης.
 • Η GuestSmart διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία ποινή και χωρίς προειδοποίηση, εάν αρνηθείτε να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία ή την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν σε αυτές τις υπηρεσίες.
 • Η ανακοίνωση λήξης των Υπηρεσιών από τη GuestSmart μπορεί να σταλεί στο email που σχετίζεται με το λογαριασμό σας. Μετά τον τερματισμό, η GuestSmart έχει το δικαίωμα να διαγράψει όλα τα δεδομένα, αρχεία ή άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο λογαριασμό σας.

13. Ιστοσελίδες & Υπηρεσίες Τρίτων – Δεν συνεπάγεται υποστήριξη

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους («Δικτυακοί Τόποι Τρίτων»). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδέσμους, θα μπείτε σε άλλη ιστοσελίδα για την οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη ή έλεγχο. Μπορεί επίσης, μέσω της ιστοσελίδας, να έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης με λογαριασμούς που έχετε για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους («Υπηρεσίες Τρίτων») ή να συνδέσετε τους λογαριασμούς για Υπηρεσίες Τρίτων στο λογαριασμό σας στο Hotelist. Η GuestSmart δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει σε Υπηρεσίες Τρίτων, ακόμη και αν είστε συνδεδεμένοι μέσω του λογαριασμού σας στο  Hotelist. Είναι περισσότερο από προφανές ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύπτει επειδή χρησιμοποιήσατε οποιαδήποτε εξωτερική τοποθεσία ή / και Υπηρεσίες Τρίτων, είτε έχετε συνδεθεί είτε όχι σε εξωτερική υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας μας.  Γνωρίζετε ότι οι Εξωτερικές Σελίδες και Υπηρεσίες Τρίτων μπορεί να υπόκεινται σε όρους του τρίτου παρόχου υπηρεσιών, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε τέτοιους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρερμηνευθεί οποιαδήποτε αναφορά γίνει στην Ιστοσελίδα σχετικά με ιστοσελίδες, προιόντα ή υπηρεσίες τρίτων ως έγκριση ή υποστήριξη από εμάς προς εκείνους.

14. Εγγύηση

Η Εφαρμογή, οι υπηρεσίες και τα υλικά παρέχονται “ως έχουν”, “όπως είναι διαθέσιμα”, “με όλα τα σφάλματα” και χωρίς καμία εγγύηση, οποιουδήποτε είδους, που εκφράζεται ή υπονοείται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο ισχύων νόμος, η GuestSmart και οι δικαιούχοι αποποίουνται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν έμμεσες εγγυήσεις τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας και μη παραβίασης. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η GuestSmart ούτε οι δικαιοπάροχοι εγγυόνται ότι η πρόσβαση στην Εφαρμογή, τα Υλικά και τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. Ούτε η GuestSmart ούτε οι δικαιοπάροχοι παρέχουν υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιρότητα, ποιότητα, πληρότητα, χρησιμότητα, επίδοση, ασφάλεια ή καταλληλότητα των Υπηρεσιών, Υλικών και της Εφαρμογής. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της Εφαρμογής είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Επιπλέον, η GuestSmart δεν είναι υπεύθυνη και δεν θα προβεί σε εγγύηση για την παράδοση τυχόν μηνυμάτων (όπως emails, δημοσίευση απαντήσεων ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου προέρχεται από τον χρήστη) τα οποία στέλνονται μέσω της Εφαρμογής σε οποιονδήποτε.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες, περιεχόμενο ή υλικό συμπεριλαμβάνεται στις υπηρεσίες, δεν αποτελεί υποκατάστατο της γνώσης, τεχνογνωσίας, εμπειρίας και κρίσης άλλων επαγγελματιών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη φορολογικών ή νομικών συμβουλών, καθώς οι Υπηρεσίες δεν παρέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Επιπλέον, η GuestSmart και οι δικαιοπάροχοι δεν κάνουν καμία δήλωση και δεν δίνουν εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες, τα Υλικά ή η Εφαρμογή είναι κατάλληλη ή διαθέσιμη για χρήση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Εάν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, τις Υπηρεσίες ή τα Υλικά εκτός της ΕΕ, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό τους νόμους περί εισαγωγών και εξαγωγών άλλων χωρών. Ούτε η GuestSmart, αλλά ούτε και οποιοσδήποτε πάροχος, συνέταιρος ή συνεργάτης δεν εγγυάται ότι η Εφαρμογή, οι διακομιστές ITS, τα Υλικά, οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε email αποστέλλεται από την Εφαρμογή ή από τρίτους παρόχους, είναι καθαρό από ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά.

Η παρούσα συμφωνία ισχύει μόνο για την Εφαρμογή. Ως μέρος των Υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλους χρήστες του Hotelist, φιλοξενούμε ιστοσελίδες για ορισμένες εξωτερικές σελίδες (“Ιστοσελίδες Τρίτων”). Οι Ιστοσελίδες Τρίτων περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και δεν υπάγονται στη διαχείριση και τον έλεγχο της GuestSmart. H GuestSmart δεν είναι υπεύθυνη για ιστοσελίδες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ακρίβειας, επάρκειας, αξιοπιστίας, ειλικρίνειας, πληρότητας ή επικαιρότητα αυτών, οποιουδήποτε συνδέσμου περιλαμβάνεται σε αυτές, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις αυτών ή οποιουδήποτε αγαθό ή υπηρεσίας. Η πρόσβαση ή χρήση ιστοτόπων τρίτων από εσάς διέπεται από τους όρους που εφαρμόζονται στον εκάστοτε ιστότοπο.  Η φιλοξενία οποιουδήποτε ιστότοπου, περιεχομένου ή υπηρεσίας τρίτων από τη GuestSmart δεν υπονοεί την έγκριση της εκ μέρους της.

15. Περιορισμός ευθύνης

Πρέπει να τονιστεί ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανόμενων και χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε ποινική ρήτρα, άμεση ή έμμεση ζημιά (συμπεριλαμβανόμενων και χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε προσωπική βλάβη, απώλεια κέρδους, διακοπή εργασιών, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων στον υπολογιστή σας) προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της Εφαρμογής, των Υπηρεσιών ή των Υλικών, των εμπορικών προϊόντων ή το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Εφαρμογής, είτε μέσω θεωρίας παραβίασης της Συμφωνίας, αμέλειας, ευθύνης. Με την παρούσα Συμφωνία η GuestSmart, οι θυγατρικές της, τα στελέχη, οι διευθυντές, η διοίκηση, οι συνεργάτες, οι πράκτορες και οι εργαζόμενοι αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη, απαίτηση και ζημιά κάθε είδους και φύσης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε πραγματικές, ειδικές ή τυχαίες), γνωστές και άγνωστες, ύποπτες ή όχι, γνωστοποιημένες και μη, που προκύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής, των Υπηρεσιών, των Υλικών, του Εμπορικού Σήματος, του Περιεχομένου ή τρίτων ιστοσελίδων που είναι διαθέσιμες μέσω του Hotelist. Το παρόν παρεκκλίνει από τις διατάξεις οποιουδήποτε κράτους ή τοπικό νόμο που περιορίζει ή απαγορεύει μία γενική αποποίηση.

16. Αποκλειστική αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι η μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση είναι να πάψετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, τις Υπηρεσίες και τα Υλικά. Σε καμία περίπτωση η GuestSmart, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοι δεν θα ευθύνονται για τη χρήση της Εφαρμογής, των Υπηρεσιών, των Υλικών, του Εμπορικού Σήματος, του Περιεχομένου ή τρίτων ιστοσελίδων που είναι διαθέσιμες μέσω του Hotelist συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν λάθη ή παραλείψεις, οποιαδήποτε παράβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά κάθε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής, των Υπηρεσιών, των Υλικών, του Εμπορικού Σήματος, του Περιεχομένου ή τρίτων ιστοσελίδων που είναι διαθέσιμες μέσω του Hotelist.

17. Προϋποθέσεις Τερματισμός / Αποκλεισμού

Επιπλέον διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής, αντικατάστασης, άρνησης πρόσβασης, διακοπής υπηρεσιών, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, αλλαγής ή τροποποίησης τιμών για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για εσάς ή για όλους τους χρήστες μας ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια. Όλες αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα ή από την άμεση επικοινωνία με εσάς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Επιπλέον διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, αφαιρέσουμε και να απορρίψουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο διατίθεται ως μέρος του λογαριασμού σας, με ή χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κριθεί από εμάς μη συμβατό με τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Για να αποφευχθούν τυχόν αμφιβολίες, η GuestSmart δεν έχει καμία υποχρέωση να αποθηκεύσει, διατηρήσει ή να δώσει αντίγραφο του περιεχομένου το οποίο εσείς ή άλλοι χρήστες έχουν προσθέσει με τη χρήση των υπηρεσιών.

18. Αποζημίωση

Με την παρούσα συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να απαλλάξετε, και να υπερασπιστείτε την GuestSmart, τους πάσης φύσεως δικαιοπάροχους αυτής, τους προμηθευτές, υπαλλήλους, διευθυντές, εκπροσώπους/αντιπροσώπους αυτής, τις θυγατρικές εταιρίες της, του ειδικούς ή/και καθολικούς διαδόχους καθώς και τους εκδοχείς αυτής (που συνολικά ονομάζονται στο παρόν χάριν συντομίας «Αποζημιωμένα Μέρη») από κάθε ευθύνη και αξίωση τρίτων, απώλεια, ζημία, δαπάνη ή/και κόστος (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά συμπεριλαμβανομένων, των αμοιβών δικηγόρων), που πραγματοποιείται ή δημιουργείται από ή κατά των Αποζημιωμένων Μερών σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με (i) τη χρήση των Υπηρεσιών, της Εφαρμογής ή των Υλικών, (ii) του Περιεχομένου σας, ή (iii) οποιουδήποτε εμπορικού προϊόντος προσφέρετε στην Εφαρμογή ή μέσω αυτής ή/και με χρήση των Υπηρεσιών μας. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιαδήποτε παράβαση ή παραβίαση όρου της παρούσας Σύμβασης από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο που κάνει χρήση του λογαριασμού σας, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Συμφωνείτε επίσης να συνεργαστείτε πλήρως και με δικά σας έξοδα, όπως εύλογα θα απαιτείται από τα Αποζημιωμένα Μέρη. Κάθε Αποζημιωμένο Μέρος μπορεί, κατ’ επιλογήν, να αναλάβει την υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος/υπόθεσης για την οποία πρόκειται να αποζημιωθεί. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε οποιοδήποτε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ρύθμιση θέματος ή/και υπόθεσης που εμπλέκονται τα Αποζημιωμένα Μέρη χωρίς την προηγούμενη πλήρη έγγραφή συναίνεση τους.

19. Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας ανά πάσα στιγμή, και να είναι σε ισχύ από την ημερομηνία της αλλαγής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας αλλαγής, είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε την αλλαγή της παρούσας Συμφωνίας στην Ιστοσελίδα μας. Εάν έχετε έναν λογαριασμό Hotelist, μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωτικό) να σας έρθει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση, που έχουμε στο αρχείο σας για να ενημερωθείτε για τις αλλαγές. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας μέσω e-mail. Δεν έχουμε καμία ευθύνη αν οποιαδήποτε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φιλτραριστεί σαν SPAM σας και εσείς δεν το δείτε ή αν μας έχετε δώσει λάθος διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή απέτυχε η ενημέρωση της διεύθυνσης σας) ή αν υπάρχουν άλλα θέματα επικοινωνίας που εμποδίζουν την επιτυχή λήψη email. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα και να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών στην παρούσα συμφωνία αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Σε περίπτωση που στο μέλλον θα προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και χαρακτηριστικά μέσω της Εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης νέων εργαλείων και πόρων) είναι σαφές ότι τα εν λόγω νέα χαρακτηριστικά ή / και υπηρεσίες θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

20. Διαφορές

Κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύψει από ή με αφορμή την παρούσα συμφωνία, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια του Αθηνών.

21. Πολιτική Απορρήτου

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που περιέχει για να πάρετε σωστές αποφάσεις. Σημειώστε επίσης ότι ορισμένες πληροφορίες, δηλώσεις, δεδομένα και το περιεχόμενο (όπως φωτογραφίες) τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στην Εφαρμογή είναι πιθανό να αποκαλύψουν το φύλο σας, την καταγωγή, την εθνικότητα, την ηλικία, και / ή άλλες προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η υποβολή τέτοιων πληροφοριών είναι εθελοντική από τη μεριά σας. Επιπλέον, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και δίνετε τη συναίνεση σας ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να διατηρήσουμε και να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε, εάν απαιτείται από το νόμο ή σύμφωνα με την άποψη μας ότι η διατήρηση πρόσβασης ή η αποκάλυψη τους είναι απαραίτητη. Οι αποκαλύψεις πληροφοριών σε τρίτους θα συζητηθούν περαιτέρω στην Πολιτική Απορρήτου.

22. Συμπληρωματικές σημειώσεις

Σε καμία περίπτωση δεν έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, ασφαλιστικών ή άλλης αποζημίωσης, να περιορίσετε τη λειτουργία του Hotelist, την εκμετάλλευση οποιασδήποτε διαφήμισης ή άλλων υλικών που έχουν σχέση με αυτή ή την εκμετάλλευση της Εφαρμογής ή οποιουδήποτε περιεχόμενου χρησιμοποιείται ή εμφανίζεται μέσω της Εφαρμογής.

23. Όροι που πρέπει να δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα σας

Είστε υπεύθυνοι για τη σύνταξη των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου για οποιαδήποτε ιστοσελίδα φιλοξενείται από εμάς για εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών (“Φιλοξενούμενη Ιστοσελίδα”). Ωστόσο, οι όροι χρήσης για τη Φιλοξενούμενη Ιστοσελίδα σας πρέπει να μας ορίζουν ως τρίτο δικαιούχο και πρέπει να περιέχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμούς ευθύνης, αποποιήσεις εγγυήσεων και διατάξεις αποζημίωσης προς όφελος της GuestSmart, και τα οποία θα είναι εξίσου ευνοϊκά για τη GuestSmart όπως αυτά της παρούσας συμφωνίας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη της πολιτικής απορρήτου της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας, η οποία πρέπει να περιέχει όρους για την προστασία των πληροφοριών του χρήστη όπως αυτές που περιλαμβάνει η παρούσα συμφωνία.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη GuestSmart και τους δικαιοπάροχους, προμηθευτές, υπαλλήλους, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, τις θυγατρικές και τους διαδόχους της από και ενάντια σε οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη, απώλεια, αξίωση, ζημία, δαπάνη ή κόστος (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, σε αμοιβές δικηγόρων), που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του, την πρόσβαση ή σε σχέση με τη φιλοξενούμενη Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης ή άλλης διανομής εμπορικών προϊόντων.

24. Τελικές διατάξεις

 1. Αν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί ανεφάρμοστο, το υπόλοιπο τμήμα θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
 2. Τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση από μέρους μας στην άσκηση δικαιώματος ή ένδικου βοηθήματος, που παρέχεται από την παρούσα σύμβαση ή τον νόμο, δεν θα αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή ένδικο βοήθημα.
 3. Κάθε τροποποίηση ή παραίτηση από την παρούσα συμφωνία, πρέπει απαραιτήτως να γίνεται γραπτώς και να υπογράφεται από εμάς.
 4. Δεν θα εκχωρήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας συμφωνίας σε κανέναν άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 5. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα και να μεταβιβασθούν – εκχωρηθούν από εμάς σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων, είτε από το νόμο είτε με άλλο τρόπο.
 6. Η παρούσα συμφωνία δεν παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια σε τρίτους.
 7. Μια έντυπη έκδοση της παρούσας συμφωνίας και οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή, θα γίνονται αποδεκτά σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία με την ίδια έκταση και υπό τους ίδιους όρους με τα υπόλοιπα επαγγελματικά έγγραφα και στοιχεία που δημιουργήθηκαν και διατηρούνται σε έντυπη μορφή.
 8. Η αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων σημαίνει επίσης αποδοχή της πολιτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Η διαχείριση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων ανάμεσα στο Ξενοδοχείο και τους επισκέπτες του είναι αποκλειστική ευθύνη του Ξενοδοχείου.