• Η πανδημία του COVID-19 έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο λειτουργιάς των ξενοδοχείων αλλά και στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Μάλιστα ο ρόλος του είναι τόσο καθοριστικός που έχει επιταχύνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ώστε να μπορέσουν να είναι πραγματικά λειτουργικά.

    Greek
Registrarse

Pruébalo gratis

active su versión de prueba gratuita de Hotelist durante 14 días haciendo clic en el botón Registrarse.