• Το Capterra, ο μεγαλύτερος online οδηγός για προγράμματα και εφαρμογές, ανακοίνωσε τους κορυφαίους για το 2020 και το Hotelist cloud PMS βρέθηκε στην 2η θέση στην κατηγορία Hotel Management.

    Greek
Registrarse

Pruébalo gratis

active su versión de prueba gratuita de Hotelist durante 14 días haciendo clic en el botón Registrarse.