• Ένα έξυπνο Cloud PMS εκτός από την διαχείριση των κρατήσεων και τα εργαλεία για τον έλεγχο της πληρότητας και της διαθεσιμότητας ενός καταλύματος πρέπει να παρέχει και εργαλεία για την οργάνωση και την αυτοματοποίηση και των υπόλοιπων καθημερινών εργασιών όπως την διαχείριση των πληρωμών των κρατήσεων, την αποστολή διάφορων email στους επισκέπτες, την οργάνωση των γευμάτων και των καθαρισμών κα.

    Greek
Registrarse

Pruébalo gratis

active su versión de prueba gratuita de Hotelist durante 14 días haciendo clic en el botón Registrarse.