• Η πανδημία του COVID-19 έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο λειτουργιάς των ξενοδοχείων αλλά και στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Μάλιστα ο ρόλος του είναι τόσο καθοριστικός που έχει επιταχύνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ώστε να μπορέσουν να είναι πραγματικά λειτουργικά.

    Greek
Register

Try for free

activate your free trial version of Hotelist for 14 days by clicking on the Register button.