• Ένα έξυπνο Cloud PMS εκτός από την διαχείριση των κρατήσεων και τα εργαλεία για τον έλεγχο της πληρότητας και της διαθεσιμότητας ενός καταλύματος πρέπει να παρέχει και εργαλεία για την οργάνωση και την αυτοματοποίηση και των υπόλοιπων καθημερινών εργασιών όπως την διαχείριση των πληρωμών των κρατήσεων, την αποστολή διάφορων email στους επισκέπτες, την οργάνωση των γευμάτων και των καθαρισμών κα.

    Greek
Register

Try for free

activate your free trial version of Hotelist for 14 days by clicking on the Register button.