Η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία και μαζί της αλλάζει και η ξενοδοχειακή βιομηχανία. Δείτε πως τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία για να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά. Τα βασικά σημεία είναι:

1) Οι επισκέπτες σας λατρεύουν τις φορητές συσκευές τους και τις παίρνουν παντού μαζί ενώ παράλληλα αναζητούν μια πιο προσωποποιημένη επικοινωνία με τους ξενοδόχους.

2) Τα λογισμικά προγράμματα για την διαχείριση  είναι πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε ξενοδοχείο που θέλει να ξεχωρίσει.

3) Ο ρόλος του marketing παίρνει σάρκα και οστά στον digital κόσμο και οι στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει ένας ξενοδόχος ώστε να προσελκύσει νέους είναι πολλές!

Everyhting gets digital, are you going to stay offline? Εντοπίστε όλες τις τάσεις παρακάτω

Hotelist - Hotel Trends for 2016